Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh – Bệnh viện Bạch Mai
Nơi công tác
  • Bệnh viện Bạch Mai
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức