Giới thiệu
Chức vụ
Giám đốc chuyên môn tại Bệnh viện Đông Đô
Nơi công tác
  • Bệnh Viện Đông Đô
Kinh Nghiệm
Bác sĩ Nội khoa, Siêu âm – Bệnh viện Đông Đô
Trưởng phòng KHTH – Bệnh viện Đông Đô
Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đông Đô
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội