Giới thiệu
Chức vụ
Giám đốc chuyên môn tại Bệnh viện Đông Đô
Nơi công tác
  • Bệnh Viện Đông Đô
Kinh Nghiệm
Bác sĩ Nội khoa, Siêu âm – Bệnh viện Đông Đô
Trưởng phòng KHTH – Bệnh viện Đông Đô
Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đông Đô
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức