Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (2)
 • Phạm Mạnh Hùng

  Phạm Mạnh Hùng

  PGS.TS

  Nhi - Bệnh viện đông đô
  Phạm Thị Hồng Thi

  Phạm Thị Hồng Thi

  PGS.TS

  Da liễu - Bệnh viện đông đô
Dịch vụ (0)
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày