Giới thiệu
Chức vụ
Nơi công tác
Kinh Nghiệm
2008- nay: Bác sĩ điều trị - Bệnh viện TƯQĐ 108
1993- 2008: Bác sĩ điều trị - Viện Y học Hàng Không
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội