Giới thiệu
Chức vụ
Nơi công tác
  • Phòng khám Đa khoa Quốc Tế Việt Nga (VRR)
Kinh Nghiệm
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Việt - Nga (2020 - nay)
Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc (2017 - 2020)
Phòng khám Sản - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (2000 - 2017)
Trung tâm Y tế Bác sĩ Gia đình Hà Nội (1996 - 1999)
Trung tâm bảo vệ bà mẹ trẻ em - Kế hoạch hóa Gia đình huyện Hưng Hà - Thái Bình (1990 - 1996)
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội