Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng bộ phận – Trung tâm Điều trị tâm bệnh và tự kỷ - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Kinh Nghiệm
Nguyên Phó giám đốc kiêm Trưởng khoa Cấp tính nữ - Bệnh viện Tâm thần Hà Nội
Phụ trách công tác chỉ đạo tuyến và mạng lưới chuyên khoa tâm thần của 30 Trung tâm y tế quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Trưởng bộ phận – Trung tâm Điều trị tâm bệnh và tự kỷ - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội