Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng khoa , khoa Phẫu thuật Mắt và Khúc xạ, bệnh viện FV
Nơi công tác
  • Bệnh viện FV - Bệnh viện Pháp Việt
Kinh Nghiệm
Bác sĩ điều trị cấp cao, Phẫu thuật Mắt và Khúc xạ, bệnh viện An Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam, 2000-2014
Trưởng khoa phẫu thuật Lasik, bệnh viện mắt Cao Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam, 2004-2007
Giám đốc Y khoa & Trưởng khoa Lasik, bệnh viện Cao Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam, 2008-2013
Trưởng khoa Phẫu thuật, bệnh viện Mắt Cao Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam, 2014-2015
Trưởng khoa , khoa Phẫu thuật Mắt và Khúc xạ, bệnh viện FV, từ tháng 2 năm 2015
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội