Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng khoa Đáy mắt – MBĐ Bệnh Viện Mắt Trung Ương
Nơi công tác
  • Bệnh Viện Mắt Trung Ương
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức