Giới thiệu
Chức vụ
Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Thủy Phó Khoa Cơ Xương Khớp - Bệnh viện Bạch Mai
Nơi công tác
  • bệnh viện bạch mai
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức