Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ Trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City.
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Kinh Nghiệm
2015 - 2018: Bác sĩ Nội trú sản phụ khoa, Bệnh viện Phụ sản Trung Ương.
2018 - Đến nay: Bác sĩ Lâm sàng, Trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City.
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Hội Hỗ trợ sinh sản Hà Nội
Hội Hỗ trợ sinh sản Hồ Chí Minh
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội