Giới thiệu
Chức vụ
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh
Kinh Nghiệm
2005-2013: Bác sĩ tại khoa TMH, Bệnh viện Việt Nam - Cuba
2013- nay: Bác sĩ tại khoa TMH, Bệnh viện Hồng Ngọc
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội