Giới thiệu
Chức vụ
Nơi công tác
  • Phòng khám quốc tế Việt Nga
Kinh Nghiệm
Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội