Giới thiệu
Chức vụ
Nơi công tác
  • Bệnh viện Mắt Hà Nội 2
Kinh Nghiệm
Có gần 20 năm kinh nghiệm trong điều trị các bệnh lý nhãn khoa.
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Hội Nhãn khoa Hà Nội
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội