Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng khoa tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Trung ương. Phó chủ nhiệm Bộ Môn Nhi – Đại học Y Hà Nội
Nơi công tác
  • Bệnh viện Nhi Trung Ương
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức