Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại Phòng khám Nhi khoa bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng
Nơi công tác
  • Phòng khám Nhi khoa bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng
Kinh Nghiệm
Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai (2008 – 2015)
Bác sĩ Nội trú Bệnh viện Nhi Trung ương
Giảng viên chương trình ARI (Nhiễm khuẩn hô hấp cấp trẻ em) Quốc gia
Giảng viên nội trú chiến lược điều trị bệnh trẻ em
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội