Giới thiệu
Chức vụ
Giám đốc Trung tâm Đào tạo – Bệnh viện Lão Khoa Trung ương
Nơi công tác
  • Bệnh viện Lão khoa Trung Ương
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Thành viên Viện Hàn Lâm Thần kinh học Hoa Kỳ
Thành viên Hội Thần kinh học Việt Nam
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội