Giới thiệu
Chức vụ
Nơi công tác
  • Phòng khám Quốc tế Việt Healthcare
Kinh Nghiệm
Có Trên 30 kinh nghiệm lĩnh vực Tai Mũi Họng
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Thành viên Hiệp hội Tai mũi họng Việt Nam, Singapore, Hoa Kỳ
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội