Giới thiệu
Chức vụ
Nơi công tác
  • VIỆN TIM MẠCH VIỆT NAM - BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Kinh Nghiệm
Giảng viên bộ môn tại Đại học Y Hà Nội
Làm việc tại Viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai
Giải thưởng và ghi nhận
Nội trú Tim Mạch tại Viện Tim mạch Việt Nam
Đặt lịch khám nhanh
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội