Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai
Nơi công tác
  • bệnh viện bạch mai
Kinh Nghiệm
30 Năm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức