Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng bộ môn Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Đại học Y Hà Nội
Nơi công tác
  • Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng - Bệnh viện Bạch Mai
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức