Giới thiệu
Chức vụ
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Kinh Nghiệm
Bác sĩ nội trú - Trường Đại Học Y Hà Nội
Bác sĩ chuyên khoa Tai - Mũi - Họng - Bệnh viện Bưu Điện - Thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ chuyên khoa Tai - Mũi - Họng - Bệnh viện Sài Gòn - Bình Dương
Bác sĩ chuyên khoa Tai - Mũi - Họng - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Hội Tai - Mũi - Họng miền Bắc
Hội Tai - Mũi - Họng Việt Nam
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội