Giới thiệu
Chức vụ
Nguyên là Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật đại trực tràng - Tầng sinh môn và Trưởng khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Nơi công tác
  • Bệnh viện Hồng Ngọc Phúc Trường Minh
Kinh Nghiệm
Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật đại trực tràng - Tầng sinh môn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (8/2022)
Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng và Tầng sinh môn, Trưởng Khoa khám bệnh, Trưởng Khoa phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện Việt Đức (2007 - 07/2022)
Giảng viên kiêm nhiệm Bộ môn Ngoại, trường Đại học Y Hà Nội
Bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiêu hoá, Bệnh viện Việt Đức (1986 - 2009)
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội