Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng Phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng VIAM
Nơi công tác
  • Phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng VIAM
Kinh Nghiệm
Trưởng Phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng VIAM từ tháng 10/2015 đến nay.
Phó Viện Trưởng, phụ trách chuyên môn; Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Y học ứng dụng Việt Nam
Phó Giám đốc trung tâm, phụ trách chuyên môn – Trung tâm Doping và Y học thể thao – Tổng cục Thể dục thể thao
Điều phối viên hợp tác Viện Dinh dưỡng (NIN) - Viện nghiên cứu phát triển Pháp (IRD) từ năm 1996 đến năm 2012
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức