Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng Phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng VIAM
Nơi công tác
  • Phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng VIAM
Kinh Nghiệm
Trưởng Phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng VIAM từ tháng 10/2015 đến nay.
Phó Viện Trưởng, phụ trách chuyên môn; Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Y học ứng dụng Việt Nam
Phó Giám đốc trung tâm, phụ trách chuyên môn – Trung tâm Doping và Y học thể thao – Tổng cục Thể dục thể thao
Điều phối viên hợp tác Viện Dinh dưỡng (NIN) - Viện nghiên cứu phát triển Pháp (IRD) từ năm 1996 đến năm 2012
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội