Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ tại Trung tâm Nhi – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City.
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Kinh Nghiệm
Bác sĩ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Trưởng khoa Thần kinh – Bệnh viện Nhi Trung Ương
Giải thưởng và ghi nhận
Thầy thuốc ưu tú năm 2012
Chiến sỹ thi đua nhiều năm tại Bệnh viện Nhi Trung Ương
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Đại biểu quốc gia hội thần kinh Nhi Châu Á
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội