Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng khoa Nội tiết – Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại phòng khám 387 Kim Ngưu
Nơi công tác
  • Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm - ThS.BS.CKII. Phạm Đình Dũng
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức