Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ Khoa da liễu BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC
Nơi công tác
  • BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức