Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - BV Bạch Mai
Nơi công tác
  • Bệnh viện Bạch Mai
Kinh Nghiệm
Từ 5/2014 đến nay Phó giám đốc BV Bạch Mai, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh – BV Bạch Mai, Phó trưởng Bộ môn CĐHA Trường ĐHYHN, Phụ trách phòng NCKH-CNTT – Bệnh viện BM, Q. Giám đốc Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến – BV Bạch Mai, Chủ tịch Hội Điện quang và YHHN Việt Nam.
Từ 8/2013 đến 5/2014- Phó giám đốc BV Bạch Mai,Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh – BV Bạch Mai, Phó trưởng Bộ môn CĐHA ĐHYHN, Phụ trách phòng NCKH-CNTT BM, Chủ tịch Hội Điện quang và YHHN Việt Nam.
Từ 9/2009 đến 7/2013- Phó giám đốc BV Bạch Mai, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh – BV Bạch Mai, Phó trưởng Bộ môn CĐHA ĐHYHN- Phụ trách phòng NCKH-CNTT BM, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Điện quang và YHHN VN
Từ 11/2003 đến 9/2009- Trưởng khoa CĐHA BV Bạch Mai - Phó trưởng Bộ môn Điện quang ĐHYHN
Từ 3/1999-10/2003 - Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - BV Bạch Mai, Phó trưởng Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh – Trường ĐHYHN
Từ 1994-6/1998- Giảng viên Bộ môn Điện quang ĐHYHN, Cán bộ khoa Điện quang BV Bạch Mai.
Từ 11/1991- 11/1993- Giảng viên bộ môn Điện quang ĐHYHN, Bác sỹ khoa Điện quang - BV Việt Đức
Từ năm 1985 đến năm 1990 Cán bộ Bộ môn Điện quang ĐHYHN, Bác sỹ khoa Điện quang - BV Việt Đức
Từ năm 1982 đến năm1985 Bác sỹ nội trú các bệnh viện Bạch Mai - Việt Đức của Bộ môn Điện quang – Trường ĐH Y Hà Nội
Giải thưởng và ghi nhận
Bằng khen của Chủ tịch UNBD tỉnh Nghệ An: Năm 2015
Bằng khen của Tổng Hội Y học Việt Nam: Năm 2014.
Bằng khen của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ: Năm 2014
Giấy khen của Quận ủy Đống Đa: Năm 2013
Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ của BCH Trung ương Đoàn TNCS HCM: Năm 2011
Huân chương Lao động hạng III: Năm 2011
Bằng khen của Chủ tịch Thành phố Hà Nội: Tháng 2/2011
Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Lào cai: Năm 2010
Được phong tặng danh hiệu NGND: Năm 2014
Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân của Bộ Y tế: Năm 2008
Được phong tặng danh hiệu NGƯT: Năm 2008
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Năm 2007
Bằng khen Bộ Y tế: Năm 2005; 2006; 2007; 2011; 2012, 2015
Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ: Từ năm 2003 -> 2014
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Chủ tịch Hội Điện quang và YHHN Việt Nam.