Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - BV Bạch Mai
Nơi công tác
  • Bệnh viện Bạch Mai
Kinh Nghiệm
Từ 5/2014 đến nay Phó giám đốc BV Bạch Mai, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh – BV Bạch Mai, Phó trưởng Bộ môn CĐHA Trường ĐHYHN, Phụ trách phòng NCKH-CNTT – Bệnh viện BM, Q. Giám đốc Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến – BV Bạch Mai, Chủ tịch Hội Điện quang và YHHN Việt Nam.
Từ 8/2013 đến 5/2014- Phó giám đốc BV Bạch Mai,Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh – BV Bạch Mai, Phó trưởng Bộ môn CĐHA ĐHYHN, Phụ trách phòng NCKH-CNTT BM, Chủ tịch Hội Điện quang và YHHN Việt Nam.
Từ 9/2009 đến 7/2013- Phó giám đốc BV Bạch Mai, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh – BV Bạch Mai, Phó trưởng Bộ môn CĐHA ĐHYHN- Phụ trách phòng NCKH-CNTT BM, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Điện quang và YHHN VN
Từ 11/2003 đến 9/2009- Trưởng khoa CĐHA BV Bạch Mai - Phó trưởng Bộ môn Điện quang ĐHYHN
Từ 3/1999-10/2003 - Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - BV Bạch Mai, Phó trưởng Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh – Trường ĐHYHN
Từ 1994-6/1998- Giảng viên Bộ môn Điện quang ĐHYHN, Cán bộ khoa Điện quang BV Bạch Mai.
Từ 11/1991- 11/1993- Giảng viên bộ môn Điện quang ĐHYHN, Bác sỹ khoa Điện quang - BV Việt Đức
Từ năm 1985 đến năm 1990 Cán bộ Bộ môn Điện quang ĐHYHN, Bác sỹ khoa Điện quang - BV Việt Đức
Từ năm 1982 đến năm1985 Bác sỹ nội trú các bệnh viện Bạch Mai - Việt Đức của Bộ môn Điện quang – Trường ĐH Y Hà Nội
Giải thưởng và ghi nhận
Bằng khen của Chủ tịch UNBD tỉnh Nghệ An: Năm 2015
Bằng khen của Tổng Hội Y học Việt Nam: Năm 2014.
Bằng khen của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ: Năm 2014
Giấy khen của Quận ủy Đống Đa: Năm 2013
Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ của BCH Trung ương Đoàn TNCS HCM: Năm 2011
Huân chương Lao động hạng III: Năm 2011
Bằng khen của Chủ tịch Thành phố Hà Nội: Tháng 2/2011
Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Lào cai: Năm 2010
Được phong tặng danh hiệu NGND: Năm 2014
Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân của Bộ Y tế: Năm 2008
Được phong tặng danh hiệu NGƯT: Năm 2008
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Năm 2007
Bằng khen Bộ Y tế: Năm 2005; 2006; 2007; 2011; 2012, 2015
Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ: Từ năm 2003 -> 2014
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Chủ tịch Hội Điện quang và YHHN Việt Nam.
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội