Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng khoa C2 (Khoa Điều Trị Tích Cực) – Viện Tim mạch Việt Nam
Nơi công tác
  • VIỆN TIM MẠCH VIỆT NAM - BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Kinh Nghiệm
Trưởng khoa C2 (Khoa Điều Trị Tích Cực) – Viện Tim mạch Việt Nam (2013 - nay)
Phó khoa C6 – Viện Tim mạch Việt Nam (2007- 2013)
Giảng viên Khoa Nội Tim mạch – Đại Học Y Hà Nội (1997-2003)
Bác sĩ khoa C6 – Viện Tim mạch Việt Nam (1997-2003)
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội