Giới thiệu
Chức vụ
Giám đốc BV Tai Mũi Họng Trung ương
Nơi công tác
  • Bệnh viện Tai Mũi Họng TW
Kinh Nghiệm
25 năm kinh nghiệm chuyên ngành Tai Mũi Họng và phẫu thuật đầu cổ
13 năm kinh nghiệm chuyên ngành Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Ủy viên BCH Hội TMH Việt Nam
Ủy viên BCH Hội TMH Hà Nội
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội