Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ Ngoại thần kinh
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park
Kinh Nghiệm
2016 - 2018: Khoa Ngoại thần kinh - Bệnh viện Chợ Rẫy
12/2018 - 2/2021: Khoa Ngoại thần kinh - Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á
2/2021 - đến nay: Bác sĩ Ngoại thần kinh - Khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội