Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ tại Phòng khám Đa khoa Vietlife
Nơi công tác
  • Phòng khám Đa khoa Vietlife
Kinh Nghiệm
Bác sĩ Nội trú bệnh viện Tai – Mũi – Họng - Bệnh viện Tai Mũi họng Trung ương (2008 – 2011)
15 năm kinh nghiệm khám và điều trị bệnh Tai mũi họng trẻ em
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức