Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại: Phòng khám Tai Mũi Họng - BS Quách Thị Cần. Phó Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương
Nơi công tác
  • Phòng khám Tai Mũi Họng - BS Quách Thị Cần
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức