Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ tại Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Hà
Nơi công tác
  • Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Hà
Kinh Nghiệm
15 năm kinh nghiệm PTTM tạo hình khuôn mặt và vóc dáng
Thực hiện thành công hơn 1000 PTTM mỗi năm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Thành viên Hiệp hội PTTM Hàn Quốc
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội