Giới thiệu
Chức vụ
Giám đốc Trung tâm Giải phẫu bệnh - sinh học phân tử - Bệnh viện K.
Nơi công tác
  • BỆNH VIỆN K
Kinh Nghiệm
Bệnh viện Đa khoa Medlatec
1994 - nay: Bệnh viện K
1992 - 1994: Bệnh viện Việt - Tiệp Hải Phòng
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Phó chủ tịch Hội Giải phẫu bệnh – Tế bào bệnh học Việt Nam