Giới thiệu
Chức vụ
Giám đốc Trung tâm Giải phẫu bệnh - sinh học phân tử - Bệnh viện K.
Nơi công tác
  • BỆNH VIỆN K
Kinh Nghiệm
1994 - nay: Bệnh viện K
1992 - 1994: Bệnh viện Việt - Tiệp Hải Phòng
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Phó chủ tịch Hội Giải phẫu bệnh – Tế bào bệnh học Việt Nam
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội