Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
Nơi công tác
  • Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
Kinh Nghiệm
Chủ nhiệm Bộ môn Nội – Học viện Quân Y
Nguyên Giám đốc Bệnh viện 103 – Học viện Quân Y
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tổng biên tập Tạp chí “Nội tiết Đái tháo đường Việt Nam”.
Uỷ viên Hội đồng khoa học Cục Quân Y (Phó tiểu ban Nội)
Uỷ viên ban chấp hành Hội Nội khoa Việt Nam
Uỷ viên Hội Tim mạch học Việt Nam
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội