Giới thiệu
Chức vụ
Giám đốc BỆNH VIỆN MẮT ÁNH SÁNG
Nơi công tác
  • BỆNH VIỆN MẮT ÁNH SÁNG
Kinh Nghiệm
Nguyên Trưởng phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học - Bệnh viện Mắt Trung ương
Nguyên Trưởng bộ môn Mắt - Trường Đại học Y Hà Nội
Nguyên Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương
Nguyên Trưởng phòng Đào tạo nghiên cứu khoa học - Bệnh viện Mắt Trung ương
Nguyên chủ nhiệm khoa Mắt trẻ em - Bệnh viện Mắt Trung ương
Giải thưởng và ghi nhận
Thầy thuốc nhân dân
năm 2007 Bác sĩ xuất sắc nhất Châu Á - TBD
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Phó Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam