Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ ung bướu đầu mặt cổ Bệnh Viện Ung Bướu Hưng Việt
Nơi công tác
  • Bệnh Viện Ung Bướu Hưng Việt
Kinh Nghiệm
hơn 10 năm khám, tư vấn, điều trị, phẫu thuật các bệnh lý ung bướu đầu mặt cổ
Khoa Ngoại đầu cổ, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội (2010 - tháng 6/ 2023)
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Hội viên Hội Ung thư Việt Nam
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội