Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ tại Phòng khám Da liễu Việt Bách
Nơi công tác
  • Phòng khám Da liễu Việt Bách
Kinh Nghiệm
Hơn 40 năm kinh nghiệm và chữa trị thành công nhiều ca bệnh về da liễu, trong đó có những ca khó
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức