Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ điều trị cấp cao, Khoa Tim mạch, Bệnh viện FV
Nơi công tác
  • Bệnh viện FV - Bệnh viện Pháp Việt
Kinh Nghiệm
Bác sĩ điều trị cấp cao, Khoa Nội tim mạch Ngoại trú, Bệnh viện Tim Tâm Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, năm 2006 – 2009
Bác sĩ điều trị cấp cao, Khoa Nội tim mạch, Khảo sát Điện sinh lý và Điều trị Loạn nhịp tim, Bệnh viện Tim Tâm Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, năm 2009 – 2012
Bác sĩ điều trị cấp cao, Khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Tim Tâm Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, năm 2012 – 2013
Bác sĩ điều trị cấp cao, Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Tim Tâm Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, năm 2013 – 2016
ác sĩ điều trị cấp cao, Khoa Tim mạch, Bệnh viện FV, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, từ năm 2017
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội