Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ điều trị cấp cao, Khoa Mắt & Phẫu Thuật Khúc Xạ, Bệnh viện FV
Nơi công tác
  • Bệnh viện FV - Bệnh viện Pháp Việt
Kinh Nghiệm
Bác sĩ điều trị cấp cao, Khoa Mắt & Phẫu Thuật Khúc Xạ, Bệnh viện FV, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2005 – 2008
Bác sĩ Trưởng Khoa, Khoa Mắt & Phẫu Thuật Khúc Xạ, Bệnh viện FV, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2008 – 2012
Phòng khám riêng, Pháp, từ năm 2012
Bác sĩ điều trị cấp cao, Khoa Mắt & Phẫu Thuật Khúc Xạ, Bệnh viện FV, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, từ năm 2017
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội