Giới thiệu
Chức vụ
Nơi công tác
  • Trung Tâm Mắt Kỹ Thuật Cao - Bệnh Viện Đông Đô
Kinh Nghiệm
Từ năm 2019-2020, bác sĩ giữ cương vị Trưởng khoa Khám bệnh tại Bệnh viện Mắt Hà Nội - Nam Định.
Từ 2017- 2019, Trưởng khoa Mắt Tổng hợp tại Bệnh viện Mắt Hà Nội 2.
Từ năm 2012-2016, bác sĩ công tác tại Bệnh viện Mắt Quốc Tế DND.
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội