Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng Khoa Tim Mạch, Bệnh viện FV
Nơi công tác
  • Bệnh viện FV - Bệnh viện Pháp Việt
Kinh Nghiệm
Bác sĩ điều trị, Khoa Cấp Cứu, Khoa Nội, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện 30/4, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam, 2002 – 2004
Bác sĩ phó khoa, Khoa Tim Mạch, Bệnh Viện Tim Tâm Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 3/2006 – 8/2006
Bác sĩ phó khoa, Khoa Tim Mạch Can Thiệp, Bệnh Viện Tim Tâm Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 9/2006 – 3/2009
Bác sĩ phó khoa, Khoa Điện sinh lý tim và Rối loạn nhịp tim, Bệnh Viện Tim Tâm Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 4/2009 – 2016
Trưởng Khoa Tim Mạch, Bệnh viện FV, từ năm 2016
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội