Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ khoa Can thiệp tim mạch – Bệnh viện Đông Đô
Nơi công tác
  • Bệnh Viện Đông Đô
Kinh Nghiệm
Nguyên bác sĩ tại Viện Tim mạch – Bệnh viện Bạch Mai
Phó phòng Tim mạch can thiệp – Viện Tim mạch Việt Nam
Trưởng khoa C9 – Điều trị theo yêu cầu – Viện Tim mạch Việt Nam
Bác sĩ tại Đơn vị khám và tư vấn điều trị Tim mạch tại phòng C1, C6, C9 đơn vị Tim mạch can thiệp – Viện Tim mạch Việt Nam
Bác sĩ tại phòng Điện tâm đồ và Điện sinh lý học tim – Viện Tim mạch Việt Nam
Giải thưởng và ghi nhận
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Bằng khen của Trung ương Đoàn thành niên cộng sản Hồ Chí Minh năm 1999
Bằng khen của tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ
Bằng khen của Bệnh viện Bạch Mai.
Đặt lịch khám nhanh
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội