Giới thiệu
Chức vụ
Phó giám đốc kiêm Trưởng khoa Lâm sàng Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương
Nơi công tác
  • Bệnh Viện tâm thần ban ngày Mai Hương
Kinh Nghiệm
Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương (2016 - nay)
Nguyên Trưởng khoa Lâm sàng, Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương (2012 - 2016)
Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội (1993 - 1999)
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức