Giới thiệu
Chức vụ
Phó giám đốc kiêm Trưởng khoa Lâm sàng Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương
Nơi công tác
  • Bệnh Viện tâm thần ban ngày Mai Hương
Kinh Nghiệm
Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương (2016 - nay)
Nguyên Trưởng khoa Lâm sàng, Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương (2012 - 2016)
Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội (1993 - 1999)
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội