Giới thiệu
Chức vụ
PGĐ Bệnh viện Nội Tiết TW
Nơi công tác
  • Bệnh viện Nội tiết Trung ương
Kinh Nghiệm
Hhơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành nội tiết
Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Nội Tiết TW
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội