Giới thiệu
Chức vụ
PGĐ Bệnh viện Nội Tiết TW
Nơi công tác
  • Bệnh viện Nội tiết Trung ương
Kinh Nghiệm
Hhơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành nội tiết
Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Nội Tiết TW
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức