Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (4)
 • Đặng Thị Mai Trang

  Đặng Thị Mai Trang

  THS.BS

  Chăm sóc bàn chân - Bệnh viện Nội tiết Trung ương - cơ sở yên lãng
  Nguyễn thị ngọc huyền

  Nguyễn thị ngọc huyền

  THS.BS

  Khám bệnh - Bệnh viện Nội tiết Trung ương - cơ sở yên lãng
  Nguyễn Hồng Hạnh

  Nguyễn Hồng Hạnh

  THS.BS

  Nội tiết - Bệnh viện Nội tiết Trung ương - cơ sở yên lãng
  Vũ Thị Hiền Trinh

  Vũ Thị Hiền Trinh

  THS.BS

  Nội tiết sinh sản - Bệnh viện Nội tiết Trung ương - cơ sở yên lãng
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày