Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
Nơi công tác
  • Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
Kinh Nghiệm
BSCK II Da liễu Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức