Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại Phòng khám Sản phụ khoa - ThS.BS. Trần Thị Thu Hạnh
Nơi công tác
  • Phòng khám Sản phụ khoa - ThS.BS. Trần Thị Thu Hạnh
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức