Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
Nơi công tác
  • Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
Kinh Nghiệm
Bác sĩ Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát
Cán bộ giảng dạy bộ môn Thần kinh Trường Đại học Y Hà Nội
Khoa Thần kinh – Bệnh viện Bạch Mai
Nguyên Trưởng phòng Thần kinh Nhi - trẻ em Bệnh Viện Bạch Mai
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức