Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ khoa sản phụ 1 Bệnh Viện Đa Khoa An Việt
Nơi công tác
  • BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN VIỆT
Kinh Nghiệm
Bác sĩ tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương (1983 – 2012)
Giảng viên Bộ môn Sản Đại học Y khoa Hà Nội (1983 – 2012)
30 năm kinh nghiệm chuyên sâu về Sản phụ khoa, Siêu âm thai, thủ thuật Sản phụ khoa
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức